Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rajtengedélyvizsga

Rajtengedélyvizsga Szabályzat

1.A Magyar Lovas Szövetség versenyzői engedélyének (licensz) kiváltásához szükséges a rajtengedélyvizsga letétele.

2.A Rajtengedélyvizsga része a MLSz vizsgarendszerének.

Az MLSz vizsgák célja:
- a lovassportbeli gyakorlati és elméleti tudás továbbadása és ellenőrzése
- a célirányos,a lovaglás és hajtás irányelveinek megfelelő kiképzés szorgalmazása
- a teljesítményorientáltság elérése és a mindenkori teljesítményszint ellenőrzése

3.Rajtengedélyvizsgák:
Díjlovagló,díjugrató,lovastusa : lovas rajtengedélyvizsga (IV.sz magyar lovasvizsga)
Fogathajtás : fogathajtó rajtengedélyvizsga ( IV.sz.magyar fogathajtó vizsga)
Lovastorna : lovastorna rajtengedélyvizsga ( I.magyar lovastorna vizsga)
Távlovaglás: távlovas rajtengedélyvizsga ( IV.sz.magyar távlovas vizsga)
Western-reining: westernlovas rajtengedélyvizsga (IV.magyar westernlovas vizsga)
Lovastorna futószárazó : futószárazó rajtengedélyvizsa (IV.magyar futószárazó vizsga)

4.A rajtengedélyvizsgát mindenkor meg kell előzze a "lóismereti alapbizonyítvány ".Ez a vizsga letehető a rajtengedélyvizsgával azonos napon és helyszinen vagy korábban máshol.

5.Vizsgáztatók
A vizsgabizottság mindenkor két tagból áll.Speciális szakági vizsgák esetén az egyik tag az adott szakág elismert szakembere.
A vizsgabizottság tagja lehet akit az MLSz az adott évben elismer és nyilvántartásában szerepeltet.Ennek feltételei:
-alapképzettség : MLSz versenybíró és/vagy középfokú lovasedző,lovas szakedző
- az MLSz által szervezett rajtengedélyvizsgáztatói tanfolyamon résztvett
-évente egy rajtengedélyvizsgáztatói továbbképzésen vesz részt
A MLSz felügyelőt rendelhet ki a vizsgák ellenőrzésére.

6.Vizsgáztatóhelyek
Vizsgáztatóhely lehet az a lovas bázis melyet az MLSz vizsgáztatóhelynek elismer.

a. Személyi feltételek:
A kiképzésvezetőnek legalább középfokú lovasedző oklevéllel és működési engedéllyel kell rendelkeznie.A kiképzésvezető alatt értendő vagy maga a tulajdonos vagy egy olyan személy aki rendszeresen,szerződésben rögzített módon a lovasiskolában a lovasoktatást végzi.
A kiképzésvezető felelős a rajtengedélyvizsga szakszerű lebonyolításáért.

b. Lovak
Rendelkezni kell 5 olyan iskolalóval melyek képesek a vizsgakövetelmények teljesítésére.
Fogathajtó vizsga esetén 2 alkalmas fogat.

c.Tárgyi feltételek
-a modern és szakszerű lótartás követelményeinek megfelelő istálló.
-körülkerített lovaspálya (lehetőleg 1.200 nm)
-fedett lovarda (lehetőleg 20 x 40 m)
-tanterem
-díjlovagló négyszög (kerítés,betűk)
-akadálypark
-fogathajtó vizsga esetén: díjhajtó négyszög (100 x 40 m) és sejba garnitúra az akadályhajtáshoz
-öltöző,WC
-az egész telep legyen ápolt,a vizsgához méltó környezet

7.Vizsgadíj
a. A vizsga díja 2006-ban : lóismereti alapvizsga : 2000,.Ft, rajtengedélyvizsga: 5.000,-Ft
b.A vizsgadíjat a helyszínen a vizsgabizottságnak vagy csekken kell az MLSz részére befizetni és a csekket a vizsgán be kell mutatni.
c. A befizetett vizsgadíjakból az MLSz fizeti ki a vizsgabiztosok költségeit és a vizsgáztatóhely részére fizetendő díjat.

8.A vizsga lebonyolításának rendje
a.) A vizsgát előre be kell jelenteni.A vizsgaidőpontot a MLSz honlapján és a szaklapokban megjelenteti.
b.) Rajtengedélyvizsga min.10 fő vizsgázó jelentkezése esetén rendezhető.A maximális létszám 30 fő.
c.) A vizsgát a lóismereti alapvizsgával kell kezdeni,ez gyakorlati és elméleti részből áll. d..)Rajtengedélyvizsga gyakorlat : a szakágak szerinti követelményrendszerben leírt gyakorlati feladatok végrehajtása.
e.) Rajtengedélyvizsga elmélet: a követelményrendszerben leírt elméleti tudásról kell számot adni.

9.Felkészítő tanfolyam
A vizsgáztatóhely felkészítő tanfolyamot szervezhet. A tanfolyam vezetője legalább középfokú végzettségű lovasedző lehet.

10.Oklevelek,rajtengedély
A sikeresen vizsgázók részére a MLSz oklevelet ad át.A sikeres rajtengedélyvizsgát az MLSz nyilvántartja és a vizsgázó sportkönyvébe is bevezeti.
A sikertelen vizsgákat is dokumentálják és nyilvántartják.

11.Kötelező irodalom
Az MLSz által kiadott "Rajtengedélyvizsga" című könyv.

12.Ajánlott irodalom
A jól képzett lovas /Mezőgazda Kiadó 2005/
Irányelvek a lovaglás és hajtás számára /MÉM 1986/
Érvényes hazai és FÉI szabályzatok
Pettkó Szandtner Tibor : A magyar kocsizás

Ernst József: Régi magyar fogatok
Tóth László : A magyar fogathajtás
Dr.Várady Jenő: Aranyúton
A magyar fogathajtás története
Novotni Péter: Lótartás a családban
Némethy Bertalan: Díjugratás (Mezőgazda Kiadó ,2000)
Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve
Ingrid Klimke-Reiner Klimke: Cavaletti:díjlovaglás,díjugratás
Lovas Akadémia Sorozat : Edzéselmélet
Reiner Klimke : A fiatal Hátasló alapkiképzése
Váczi Ernő: Fogathajtás
Bodó Imre- Hecker Walter: Lótenyésztők kézikönyve

Forrás: Lovasakademia.hu


 

 

RAJTENGEDÉLY-VIZSGA MEMORANDUM

A Magyar Lovas Szövetség 2006. március 1-től új rajtengedély-vizsgarendszert vezetett be.

A rajtengedély vizsgáztatás helyszíne a Szövetség elnöksége által jóváhagyott helyszíneken történik. A lista a Magyar Lovas Szövetség honlapján Lovasszovetseg.hu található.

 

A rajtengedély-vizsgáztatók szintén a Szövetség szakágai által javasolt és az elnökség által jóváhagyott személyekből áll /lista ugyancsak a honlapon/.

A rajtengedély-vizsga időpont meghatározása a következőképpen történik.

A rajtengedély-vizsgáztató helyszínek írásban fordulnak a Magyar Lovas Szövetség irodájához és a szakág vezetőjéhez, melyben jelzik az időpontot és hogy milyen szakágban kívánnak rajtengedély-vizsgát rendezni /E-mail, fax, levélcím a Szövetségnél/.

A rajtengedély-vizsga időpontja felkerül a honlapra.

A rajtengedély-vizsgára jelentkezni lehet a Magyar Lovas Szövetségnél, illetve a vizsgáztató helyszíneken.
A javasolt rajtengedély-vizsgázói létszám 10 fő, de ettől pozitív és negatív irányban el lehet térni.

A rajtengedély-vizsga 2 részből áll:

-  lóismereti alapvizsga  2.000,- Ft
-  gyakorlati vizsga   5.000,- Ft

A vizsgadíjat be lehet fizetni a Magyar Lovas Szövetség számlaszámára /ERSTE Bank 11670009-07760200-70000007/, postai pénzesutalványon a Szövetség címére, vagy a vizsgáztatás helyszínén – számla ellenében.

A rajtengedély-vizsga elméleti és gyakorlati tananyaga megegyezik az elmúlt évek tananyagával.

Az elméleti munkafüzet beszerezhető a Magyar Lovas Szövetség irodájában /1087 Budapest, Kerepesi út 7./.

Az iroda írásban értesíti a rajtengedély-vizsgáztató helyeket, hogy a listáról mely személyeket jelöli ki vizsgabiztosnak /2 fő/.

A rajtengedély-vizsgáztatói helyszín minden vizsgázó után bruttó 4.000 Ft támogatást kap számla ellenében a Szövetségtől.

A rajtengedély-vizsgáztató napi díjazását és az utazás költségeit szintén a Magyar Lovas Szövetség fedezi.

A rajtengedély-vizsgáztatók a sikeres és sikertelen vizsgázókról egyaránt jegyzőkönyvet készítenek, melyet postai úton eljuttatnak a Magyar Lovas Szövetség irodájába. A jegyzőkönyv nyomtatványai letölthetők a Szövetség honlapjáról.
A sikeres vizsgát tett vizsgázók postai úton oklevelet kapnak.

A rajtengedély-vizsga alapfeltétele a versenyzői engedély kiállításához.

A gyakorlati  vizsga letehető saját illetve bérelt lóval is. A bérelt ló díja szabadáras.

Forrás: Lovasszövetség

A Rajtengedély-vizsga helyszínei és a vizsgáztatók

1.1.  A Sporttörvény a Magyar Lovas Szövetséget e szabályzat megalkotására kötelezi. Szö-
        vetségünk eddig is rendelkezett ilyen dokumentummal. Ám a testület – kiemelkedő je-
        lentősége miatt - három ülésén  az új követelmények és a minőségi igények messzeme-
        nő szem előtt tartásával véglegesítettük a szabályzatot.

1.2.  A helyszínek
        A beérkezett 28 pályázat közül az Elnökség 16 helyszínt választott ki és sorolt öt  
        régióba:

         Pest megye és Budapest /3 helyszín/: Nemzeti Lovarda, Ócsa, Sóskút
         Észak-Dunántúl  /3/:  Bábolna, Ilonamajor, Nagycenk
         Dél-Dunántúl /3/:  Kaposvár, Rádiháza, Sümeg
         Közép-Magyarország /3/: Fülöp Lovasiskola - Hetényegyháza, Mezőhegyes,  Horto-
         bágy. Hódmezővásárhely
         Észak-Kelet Magyarország /4/: Nyíregyházai Főiskola, Mátyus Udvarház, Heves, 
         Debrecen.
        

1.3.  A vizsga-helyszínek szigorú tárgyi feltételei:
       
        A vizsgafeladatok teljesítésére öt „iskolalóval” – és két fogattal  - kell rendelkezni.
        A vizsgázó saját lovait is használhatja.

        A tárgyi feltételek: ápolt, kultúrált környezet; modern, a szakszerű lótartás követelmé-
        nyeinek megfelelő istálló; körülkerített, lehetőleg 1200 négyzetméteres lovaspálya; lehe-
        tőleg 20x40  méteres fedett lovarda; tanterem; díjlovagló négyszög; akadálypark; a fo-
        gathajtó vizsgához 100x40 méteres díjhajtó négyszög, „sejbagarnitúra” az akadályhaj-
        táshoz; öltözők, WC-k.

1.4.  A kimondottan szigorú, igényes vizsga érdekében az Elnökség kijelölte a tiszteletdíj
        fejében dolgozó vizsgáztatókat. Engedmény nélküli feltétel a legalább középfokú edzői
        oklevél és működési engedély .

1.5.  Egyéb gyakorlati tudnivalók.
*    A Rajtengedély vizsgák szervezését a Szövetség irányítja. A vizsgák időpontját a   
      Szakág vezetője egyezteti a helyszínnel és a vizsgáztatókkal. Az időpont
      versenyekkel nem ütközhet.

*    A jobb szervezés és a költségek kímélése okán a vizsga legalább 10 és legfeljebb
      30 fővel szervezhető.

*   A Szövetség által küldött Vizsgabizottság két főből áll. A vizsgák színvonalát és
      tisztaságát az Elnökség tagjai és a főtitkár „szúrópróbaszerűen” ellenőrzi.

       * A személyenkénti Lóismereti alapbizonyítvány vizsgáztatási díja 2000, a Rajtengedély-
              vizsgáé 5000 forint.

       *  A pénzt a Szövetség számlájára kell befizetni. Az ezt igazoló csekket a vizsgán fel kell
            mutatni. A vizsgahelyszínért és a vizsgáztatásért járó díjat a Szövetség fizeti.

*    A Szövetség a vizsgáztatók részére – rangos előadók részvételével – kötelező tan-
folyamot rendez. Vizsgáztatni csak ennek elvégzése után lehet.

*     A jól bevált német példák alapján a Szövetségben készül, szerkesztés alatt áll a     
       vizsgákon számonkért tananyagot összefoglaló Rajtengedély-vizsga című könyv.
Addig a jelenlegi vizsgaanyag van érvényben.
 
*     A vizsgák 2006. március 1-től indulnak. A felkészülés bárhol – nem kizárólag a vizs-
gáztatóhelyeken – történhet.

*     A sikeres vizsgát a Szövetség oklevéllel ismeri el.  A vizsga eredményét hivatalosan
nyilvántartásba veszik és a sikeres vizsgát tett személy sportkönyvébe bevezetik.

*    A  sikertelen vizsgát két hónapon belül meg kell ismételni.

*    Egységes vizsgaszabályzat készül.

*    Az Elnökség hangsúlyozza: a Rajtengedély-vizsga csupán előfeltétele a licence kivál-   
tásának. A licencet külön kell kiváltani.


Regisztráció>>>

Rajtengedély vizsgára való jelentkezés:


A jelentkezőnek regisztrálnia kell magát. Regisztráció után e-mailben megkapja ideiglenes igazolási számát és jelszavát.


A rajtengedély vizsga időpontok a www.dijugratas.hu weboldalon kerülnek felterjesztésre, a jelentkező a regisztráció után e-mailben kapott ideiglenes igazolási számával és jelszavával tud jelentkezni a kívánt rajtengedély vizsgára. A vizsgáztatók, helyszínek itt értesülhetnek a jelentkezőkről.

 

Helyszínek, vizsgáztatók elérhetőségei:


Rajtengedély vizsgáztatók>>>


Rajtengedély vizsgáztató helyek

Pest megye és Budapest:

1. Nemzeti Lovarda FVM Szakiskola – Szakál Endre  
    (díjugratás/díjlovaglás/military/voltige)
    1087 Budapest, Kerepesi út 7.
    Telefon: 333-12-49, fax: 210-26-61

2.  Dominium 64 Rt. Ócsa – Hegedűs Csaba  
     (díjugratás/díjlovaglás/military)
     2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 20.
     Telefon:  29/693-202, 30/343-1828, fax 29/693-210, E-mail:
hegedus@dominiumrt.hu.

3. Sóskúti Lovassport Club Kft., Sóskút – Litauszky Ferenc 
     (díjugratás/díjlovaglás/military/lovastorna/voltige/távlovaglás)
     2038 Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky út 61.
     Telefon: 23/347-579, 347-580, 348-479, fax: 23/560-190
     E-mail: 
lovasclub_soskut@axelero.hu, lovassport@lovassport.hu

Észak-Dunántúl:

1.  Nemzeti Ménesbirtok Kft.
   (díjugratás/díjlovaglás/military/lovastorna/voltige/távlovaglás)
   2943 Bábolna, Mészáros út 1.
   Telefon: 34/569-320, fax: 34/569-278

2.. Ilona-major Lovassport és Szabadidő Központ,
     (díjugratás/díjlovaglás/military/)
     9491 Hidegség, Ilonamajor
     Telefon: 99/360-274, 30/9373-049, fax:  99/360-281

3.  SMAFC, Nagycenk – Thomka Iván
     (díjugratás/díjlovaglás/military/)
     9485 Nagycenk, Kiscenki út 3. 
     Telefon:  99/360-026, fax: 99/532-074

4.  Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép és Szakképző Iskola - Kollégium
     9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
     Telefon: 96-418-991, 20-533-7113

Dél-Dunántúl:

1.  Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum, Lovasakadémia 
     7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
     Telefon:  82/528-311, 323, fax: 82/528-312, 318

2.  Rádiházi Lovasklub
     (díjugratás/díjlovaglás/military/)
     8951 Rádiháza-Gutorfölde
     Telefon/fax:  92/375-003

3.  Bottyán János Lovas SE, Váristálló, Sümeg – Capári Róbert
     (Díjugratás/díjlovaglás/military/)
     8330 Sümeg, Vároldal u. 5.

Közép-Magyarország:

1.   Fülöp Fogathajtó és Lovasiskola Kft., Kecskemét – ifj. Fülöp Sándor
      (díjugratás/díjlovaglás/military/fogathajtás/távlovaglás/lovastorna)
      6044 Kecskemét, Szarkás tanya 460.
      Telefon:  20/9813-307, fax:  76/472-701 E-mail:fulopsandor@axelero.hu

2.   Mezőhegyesi Állami Ménes Kft., Mezőhegyes – Kovács János
      (díjugratás/díjlovaglás/military/fogathajtás)
      5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.
      Telefon: 68/566-566/2422, fax:  68/ 566-591

3.   Mátai Ménes – Hortobágyi Kht., Hortobágy – Zilahy István
      (díjugratás/díjlovaglás/military/fogathajtás)
      4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
      Telefon:  52/589-369, fax: 52/569-087

4.   Dél-Alföldi Lovasudvar
       6800 Hódmezővásárhely, Tanya 4010
      Telefon: 70/311-3993, fax: 62/248-042

Észak-Kelet Magyarország:

 1.   Nyíregyházi Főiskola Lovardája, Nyíregyháza – Dr. Técsy László
      (díjugratás/díjlovaglás/military)
      4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69.
      Telefon:  42/547-020, fax:  42/547-021

 2.   Mátyus Udvarház Lipicai Lovastanya Kft. Fülöpné Mátyus Zsuzsanna
      (fogathajtás)
      3330 Eger, Noszvaji út
      Telefon: 20/9570-806, telefon/fax: 36/517-937

3.   Debreceni Lovasakadémia KHT, Debrecen – Szladek Róbert
      (díjugratás/díjlovaglás/military)
      4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
      Telefon:  30/2693-161, E-mail:
rszladek@freemail.hu


Forrás: Lovasszovetseg.hu


 

Rajtengedély vizsga témakörök

I. A LÓ

1. Származás, eredet
2. A lovak viselkedése, lóval való bánásmód
3. A lovak anatómiája, testtájak, csontok, emésztőszerv, mozgás
4. A lovak típusai, lóhasználat
5. Színek, jegyek, lovak neme
6. Fajták, bélyegzések

II. A LOVAS

1. Lovas öltözék
2. Ló és lovas összhangja

III. LÓÁPOLÁS

1. Az ápoló felszerelések
2. Az ápolás helye, módja
3. A ló szabályos megkötése
4. A ló vezetése, fordítása
5. Pataápolás

IV. TARTÁS TAKARMÁNYOZÁS

1. Tartásformák, a ló szükségletei
2. A lovak takarmányozása

V. A LOVAK BETEGSÉGEI

1. A beteg ló felismerése
2. Élettani alapértékek
3. Emésztőszervi betegségek
4. Sebek
5. Légzőszervi betegségek
6. Sántaság
7. Ló elsősegély

VI. FELSZERELÉSEK

1. Nyereg, típusai
2. Kantár, típusai
3. Lábvédők
4. Zablák
5. Futószáras felszerelés
6. Nagykantár
7. Felszerelések ápolása

VII. LOVAGLÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÜLETEK

1. Nyergelés, kantározás, lábvédők használata
2. Lóra ülés, lóról szállás
3. Heveder, kengyel igazítás

VIII. LOVAGLÁSI ALAPISMERETEK

1. Jármódok
2. Patanyom figurák
3. Lovardai rend

IX. A LOVAS KIKÉPZÉSE

1. Ülés, üléshibák
2. Szárfogás
3. Segítségek, fajtái
4. Segítségek alkalmazása

X. JÁRÓISKOLA-UGRÁSOK

1. Járóiskola
2. Akadályok típusai
3. Ugrás fázisai

XI. BIZTONSÁGOS TEREPLOVAGLÁS

1. Lovaglás közúton
2. Biztonságos tereplovaglás feltételei
3. Lovaglás hegyre fel-le
4. Lovaglás árkokon át

Rajtengedélyvizsga lovasok részére ( IV.sz. lovasvizsga)

Feltételek :


1.A vizsga korhatár nélkül letehető.Feltétel azonban,hogy a lovas birtokolja a lóismereti alapbizonyítványt.A vizsgázónak rendelkeznie kell: sportegyesületi tagság,sportorvosi engedély.
2.A vizsgán résztvevő lovak ill. pónik életkora legalább 5 év legyen és a vizsgakövetelmények szintjére kiképzettek legyenek.
3.Egy vizsgára lovanként legfeljebb két vizsgázó juthat.

Vizsgakövetelmények:

1. Díjlovaglás részvizsga
"E" osztályú díjlovagló feladat lovaglása egyénileg vagy osztályban a bíró döntése alapján,vezényszóra. Segédszár használható (kivéve az un.Weirother szárat).
E8-as díjlovagló program letölthető:
http://www.horvath-lukacs.hu/dijlovas/eDressage/index.html
A bíró javaslatára lócsere lehetséges.Bírálatra kerül a lovas ülése és befolyása 10 - 0 pontszá mközött.

2. Díjugratás részvizsga
"E" osztályú stílusugratás (8 akadály ,80 cm magasság).Bírálatra kerül a lovas ülése és befolyása,a feladatmegoldás és az összbenyomás 10- 0 közötti pontszámmal.Az akadályhibák és az engedetlenség vagy a lóról esés nem jelentenek pontlevonást.A harmadik engedetlenség ill. a második lórólesés vagy bukás a vizsgából való kizárást vonja maga után.

3. Tereplovaglás vizsga
Kiegészítésképpen letehető a tereplovas vizsga is egy alkalmas terepversenyen való indulással.A vizsga elfogadható,ha azt 5 pontra értékelik.Ez a vizsga a Rajtengedélyvizsgától helyben és időben függetlenül is letehető.

4. Elméleti vizsga
Az "E" osztálynak megfelelő lovas alapismeretek.
Az állatvédelmi törvény idevágó részei és rendelkezései
A lovas viselkedése terepen,mezőn,erdőn és városi forgalomban

Vizsgáztatóhely,vizsgadíj

1. Vizsgát a Magyar Lovas Szövetség által elismert vizsgáztatóhelyen lehet szervezni az adott Megyei Lovasszövetség engedélyével.
2. Vizsgát nem lehet versennyel összekötni.
3. A vizsgadíjat a helyszínen a vizsgabizottságnál vagy csekken a MLSz részére kell befizetni .
4. A vizsga időpontját előre be kell jelenteni.

Vizsgabizottság

1. A vizsgán két vizsgabiztos vizsgáztat.Az elméleti vizsga szükség esetén megosztható a két vizsgabiztos között.
2. Vizsgabiztosok a Magyar Lovas Szövetség vizsgabiztosi listájáról hívhatók.
3. A vizsgabiztos és a rendező felelőssége,hogy összeférhetetlenség ne fordulhasson elő. (pl.hogy a vizsgabiztos volt a vizsgázó felkészítő edzője,vagy vezetője ill. edzője a vizsgáztatóhelynek,vagy rokoni kapcsolat áll fenn a vizsgázóval stb)

Vizsgaeredmények

1. A részvizsgák a Magyar Lovas Szövetség szabályzata szerint kerülnek elbírálásra
2. A díjlovagló,díjugrató és elméleti részvizsgán külön-külön elkell érni az 5,0 pontot,ellenkező esetben a vizsgát sikertelennek kell minősíteni.A sikertelen vizsgát is be kell vezetni a vizsganyomtatványba.

Ismétlővizsga

A sikertelen vizsga után legkorábban 2 hónap elteltével ismételhető a vizsga.
Minden esetben az egész vizsgát ismételni kell.

Oklevél,rajtengedély

A sikeres vizsga után a Magyar Lovas Szövetség által kiadott oklevelet kap a lovas,a sportkönyvébe pedig bejegyzik a Rajtengedélyvizsga letételét.
A vizsgázott lovasok jogosultak Díjlovaglásban E és A osztályban, Díjugratásban B1a versenyszámban,Lovastusában előkezdő kategóriában hivatalos versenyeken indulni.

Lóismereti alapbizonyítvány

A lóismereti bizonyítvány a Magyar Lovas Szövetség Rajtengedélyvizsgájának feltétele.
Vizsgáztatást végezhet a Magyar Lovas Szövetség által elismert vizsgáztatóhely ill. a Magyar Lovas Szövetség engedélyével rendelkező egyesület.
A vizsgaidőpontokat előre be kell jelenteni.Az alapvizsgát a rajtengedélyvizsga napján is le lehet tenni.
Az egyesületeknek előkészítő tanfolyamokat is kell kínálniuk,melyeket lovasoktató vagy magasabb végzettségű edző vezethet.

Vizsgakövetelmények:

1. Gyakorlat
A vizsgázónak be kell mutatnia ,hogy magabiztosan tud bánni a lóval.
-a ló megközelítése,
- a ló vezetése,elővezetés ,megkötés
- elhaladás más lovak mellett
- elengedés legelőn
- felszerszámozás (nyergelés,kantározás)
- a ló viselkedésének felismerése
- lószállítás

2. Elmélet
a) A ló viselkedésformái,bánásmód,mozgatás
- fejlődéstörténet,viselkedésformák,viselkedés szerinti bánásmód,
- biztonsági szempontok,balesetmegelőzés
- a lovak megkülönböztetése és bírálata

b) Takarmányozás és takarmányozástechnika
- Anatómiai és emésztési alapismeretek
- Takarmányok és takarmányadagok
- Takarmányozástechnika

c) Lóegészségügyi alapismeretek
- Lóápolás,pataápolás,felszerelés
- Anatómiai alapok és fontosabb betegségek
- Vakcinázások és féregtelenítések
- Elsősegélynyújtás

d)Istállók,melléképületek,lovaspályák
- Alapismeretek az istállótípusokról,istállóklímáról,istállóberendezésről,kifutókról és legelőkről.

Vizsgáztatóhely,vizsgadíj

1.A MLSz által elismert vagy az MLSz engedélyével rendelkező vizsgáztatóhely.
2. A vizsga letehető egy másik vizsgával (pl.:Rajtengedélyvizsga) egyidőben is.Azonban lovasversennyel nem vonható össze.
3.A vizsgadíjat a rendező szedi be.

Vizsgabizottság

1.A vizsgán két vizsgabiztos vizsgáztat.Az elméleti vizsga szükség esetén megosztható a két vizsgabiztos között.
2.Vizsgabiztosok a Magyar Lovas Szövetség vizsgabiztosi listájáról kerülnek kijelölésre.
3.A vizsgabiztos és a rendező felelőssége,hogy összeférhetetlenség ne fordulhasson elő. (pl.: hogy a vizsgabiztos volt a vizsgázó felkészítő edzője,vagy edzője ill.vezetője a vizsgáztató helynek,vagy rokoni kapcsolatban áll a vizsgázóval stb)

Vizsgaeredmény

A vizsgabizottság a vizsgát "megfelelt" vagy " nem felelt meg " módon értékeli.

Ismétlővizsga

A "nem felelt meg" vizsga a következő vizsgaidőpontban ismételhető,amikor a teljes vizsgát ismételni kell.

Oklevél

A MLSz a Lóismereti alapvizsga teljesítéséről oklevelet ad ki.

Forrás:Lovasakadémia

 

 


 

Rajtengedély vizsga rendszere

A rajtengedély vizsga két részből áll:

I. Elméleti – és díjlovaglás vizsga:

A rajtengedély vizsga napokat a megyei szövetségek szervezik adott év márciustól novemberig. A kezdő lovasoknak a vizsgát az egyesületük szerinti megyéknél kell letenniük, másik megyéhez akkor mehetnek át vizsgázni, ha a saját megyéjükben nincs kijelölt vizsgáztató. Vizsgáztató lehet  érvényes bírói kártyával rendelkező nemzetközi-, és I. osztályú bíró, ill. az adott évre stílusbírónak minősített személy. A vizsgázónak a korosztályának megfelelő, adott évre érvényes liszensz befizetéssel, sportorvosi igazolással, és egyesületi tagsággal kell rendelkeznie, ezután jelentkezhet vizsgára. Az elméleti vizsga anyaga a Lovasakadémia által kiadott „Rajtengedély vizsga” kiadvány, az adott évre érvényes magyar Díjugrató Szabályzat (csak vázlatosan), ill. a „Díjugratás Szabályismeret Kezdő Lovasoknak” című kiadvány. Ezek az anyagok a Magyar Lovas Szövetség irodájában, ill. a megyei szövetségeknél kaphatók.

Díjlovagló program: ( A munkaügetést tanügetésben kell lovagolni.)

A program egyénileg, ill. csoportosan (4 lovas) is lovagolható.

- 20 x 40 m díjlovagló négyszög
- kb. 3 perc
A – belovaglás munkaügetésben
X – állj, köszönés, munkaügetés indulj
C – jobb kézre
B – fél kiskör jobbra /10 m átmérő/
X – egy lóhossznyit egyenest
X – fél kiskör balra /10 m átmérő/
A – középlépés
F – E félátlóváltás
E – munkaügetés
C – munkavágta
B – nagy kör /20 m átmérő/ E és B között 2-3 vágtaugrást a sörényélen előrenyúlni
B – egyenest
F – munkaügetés
K x M átlóváltás, nyújtani az ügetést
M – munkaügetés
C – munkavágta, nagykör /20 m átmérő/, a kör nyitott oldalán nyújtani a vágtát
C – munkaügetés, egyenest
E – nagy kör, könnyűügetés - szárakat a kézből kirágatni
E – előtt tanügetés, szárakat felvenni
E – egyenest
A – középből
X – állj, köszönés

Középlépés, szárakat a kézből kirágatni, a négyszöget lépésben, hosszú száron elhagyni.

 Sikeres vizsga esetén a vizsgáztató az egyesületi tagsági könyv „Megjegyzés” oldalon igazolja a rajtengedély vizsga elméleti és díjlovagló részének érvényességét. (Ez a vizsga jogosít a díjlovaglás szakágban az indulásra.) Sikertelen vizsga esetén a jelöltnek újra vizsgáznia kell, mind elméletből, mind díjlovaglásból.

A vizsgáztató a rajtvizsga első részét sikeresen teljesítők névsorát, a helyszín, időpont és a megye megjelölésével együtt köteles a vizsgát követően a Magyar Lovas Szövetséghez beküldeni.
 

II. Díjugratás:

Kezdő lovasok, a sikeres elméleti és díjlovagló vizsga birtokában jogosultak indulni a B1a – lovasok stílusversenye versenyszámban, és eredményüket figyelembe kell venni az eredményhirdetéskor. Amennyiben 6 pont vagy afölötti eredményt érnek el, azt a vizsgázó a stílusbírónál köteles az elméleti és díjlovaglás vizsga igazolása alá bejegyeztetni. A rajtvizsga akkor tekinthető befejezettnek, ha a kezdő lovas 2 db 6 pontos vagy afölötti eredményt ér el.  Ezután a lovas már jogosult a B2 kategóriában is indulni.


Külföldi díjugrató versenyen való részvételhez az egyesület/versenyző köteles a Magyar Lovas Szövetség engedélyét megkérni.

Forrás:Zsubaba honlapja


 

Rajtengedély vizsga, díjlovagló program

( A munkaügetést tanügetésben kell lovagolni.)
- 20 x 40 m díjlovagló négyszög
- kb. 3 perc

A – belovaglás munkaügetésben
X – állj, köszönés, munkaügetés indulj
C – jobb kézre
B – fél kiskör jobbra /10 m átmérő/
X – egy lóhossznyit egyenest
X – fél kiskör balra /10 m átmérő/
A – középlépés
F – E félátlóváltás
E – munkaügetés
C – munkavágta
B – nagy kör /20 m átmérő/ E és B között 2-3 vágtaugrást a sörényélen előrenyúlni
B – egyenest
F – munkaügetés
K x M átlóváltás, nyújtani az ügetést
M – munkaügetés
C – munkavágta, nagykör /20 m átmérő/, a kör nyitott oldalán nyújtani a vágtát
C – munkaügetés, egyenest
E – nagy kör, könnyűügetés - szárakat a kézből kirágatni
E – előtt tanügetés, szárakat felvenni
E – egyenest
A – középből
X – állj, köszönés

Középlépés, szárakat a kézből kirágatni, a négyszöget lépésben, hosszú száron elhagyni.